HomeHarita ve KadastroKadastro parselleri arasındaki boşluk yol olarak sayılabilir mi?

Kadastro parselleri arasındaki boşluk yol olarak sayılabilir mi?

kadastro parsel

İmar yolu ve Kadastro yolu nedir?

İmar yolu ve kadastro yolu, gayrimenkul sektöründe sıkça karşılaşılan iki önemli terimdir. Her ikisi de arazilerin ve parsellerin sınırlarını ve kullanım durumlarını tanımlamak için kullanılsa da, farklı işlevleri ve özellikleri barındırır. Bu yazıda, imar yolu ve kadastro yolu arasındaki temel ayrımı anlayabilmeniz için kısa bir giriş sunacağım.

İmar Yolu

İmar Yolu, Şehir planlarında belirlenmiş, kamuya ait ve genellikle belirli bir genişliğe sahip yollardır. Bu yolların amacı kentsel alanlarda yapılaşmayı ve ulaşımı düzenlemek, konutlar arasında gerekli boşlukları ve yeşil alanları sağlamaktır.

Bir yolun imar yolu olduğunu nasıl anlarız?

Genişlikleri planlarda belirtilir ve değişiklik için özel izinler gerekir. İmar yollarında yeni yapılaşmaya izin verilmez. Mevcutta eski bir yapı varsa da kamulaştırma yoluyla plana göre çalışma gerçekleştirilebilir.

Kadastro yolu

Kadastro yolu, kadastro tespitinde, fiilen yol olarak kullanılan alanları gösteren yollardır. Tapu kütüğünde parsellerin sınırlarını ve mülkiyet durumlarını netleştirmektir.

Bir yolun kadastro yolu olduğunu nasıl anlarız?

İmar planının olmadığı bölgelerde fiiliyatta kullanılan yolları parseller arası ulaşımı sağlamak amacıyla boşluk tarzında bir alanın bırakıldığını görebiliriz. Bu boşlukların genişlikleri her zaman belirli değildir ve fiili kullanıma göre değişebilir.

Kısacası; İmar yolları, şehir planlarında belirlenmiş, kamusal alanlardır ve yeni yapılaşmaya izin verilmez. Kadastro yolları ise tapu kütüğünde var olan, fiilen kullanılan yollardır ve mülkiyet durumu tapuda belirtilir.

Hangi yolun geçerli olduğu Bir arazinin üzerinde hem imar yolu hem de kadastro yolu geçiyorsa, imar yolu önceliklidir.

Yorum yapabilirsiniz